مثلث طلایی چیست؟

سرعت زمان توی عصر ماشینی بیشتر شده و ارزشش زیادتر. خیلی از ما برای انجام کارهای روزانمون وقت کم میاریم و بیشتر روز رو در

نقش عادت ها در موفقیت چیست؟

ما آدم‌ها با وجود تمام تفاوت‌هامون در نگرش و انتخاب مسیر و… یک هدف مشترک داریم و اون رسیدن به موفقیته. کلمه موفقیت ممکنه برای